Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Noctua

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kantfläckat bandfly Noctua orbona Kantfläckat bandfly Noctua orbona Kantfläckat bandfly Noctua orbona Kantfläckat bandfly Noctua orbona Kantfläckat bandfly Noctua orbona
Noctua orbona (Hufnagel, 1766). Kantfläckat bandfly. Kännetecken: Vingbredd 33-45 mm. Framvingarna ljusare eller mörkare rödbruna med dubbla otydliga tvärlinjer. Ring och njurfläckar ljuskantade, på framkanten en tydlig svart fläck. Bakvingar orangegula med ett tämligen brett, svart kantband samt stor svart diskfläck. Liknande arter: Svår att skilja från storfläckigt bandfly, N. interposita och leverbrunt bandfly, N. comes. Sistnämnda saknar den svarta fläcken i framkanten på framvingarna medan N. interposita har ett något bredare kantband på bakvingarna. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Från slutet av juni till september. Förekomst: Finns i öppna landskap och lövskogstrakter. Biologi: Larven övervintrar. Den lever främst på gräs men även på diverse örter. Längd som fullvuxen c:a 40-50 mm. Förpuppning i en kokong i marken. Näringsväxter: Agropyrum, Agrostis, Dactylis, Festuca, Primula, Ranunculus, Weingartneria m.fl. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Hälsingland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Synonym Noctua subsequa Denis & Schiffermüller, 1775
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 23 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson