Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Noctua

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Storfläckigt bandfly Noctua interposita Storfläckigt bandfly Noctua interposita Storfläckigt bandfly Noctua interposita
Noctua interposita (Hübner, 1789). Storfläckigt bandfly. Kännetecken: Vingbredd 40-43 mm. Framvingarna ljusare eller mörkare rödbruna med dubbla otydliga tvärlinjer. Ring och njurfläckar ljuskantade, på framkanten en tydlig svart fläck. Bakvingar orangegula med ett tämligen brett, svart kantband samt stor svart diskfläck. Liknande arter: Svår att skilja från kantfläckat bandfly, N. orbona och leverbrunt bandfly, N. comes. Sistnämnda saknar den svarta fläcken i framkanten på framvingarna medan N. orbona har ett något smalare kantband på bakvingarna. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Från slutet av juli till augusti. Förekomst: Finns i öppna, torra områden. Biologi: Larven övervintrar. Den lever på gräs och diverse örter. Längd som fullvuxen c:a 40 mm. Förpuppning i en kokong i marken. Näringsväxter: Graminae m.fl. Utbredning: En migrerande art som har rapporterats från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden finns den i Danmark och södra Finland men saknas i Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/noctua_interposita.html
Latest update: 29 april 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson