Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Noctua

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Bredbandat bandfly Noctua fimbriata Bredbandat bandfly Noctua fimbriata Bredbandat bandfly Noctua fimbriata Bredbandat bandfly Noctua fimbriata Bredbandat bandfly Noctua fimbriata
Noctua fimbriata (Schreber, 1759). Bredbandat bandfly förekommer tämligen allmänt från Skåne till Västerbotten. Vingbredd 53-60 mm. Larven lever på diverse buskar, lövträd och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 29 mars 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson