Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Noctua

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Bredbandat bandfly Noctua fimbriata Bredbandat bandfly Noctua fimbriata Bredbandat bandfly Noctua fimbriata
Noctua fimbriata (Schreber, 1759). Bredbandat bandfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 53-60 mm. Larven lever på diverse buskar, lövträd och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/noctua_fimbriata.html
Latest update: 10 maj 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson