Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Noctua

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Leverbrunt bandfly Noctua comes Leverbrunt bandfly Noctua comes Leverbrunt bandfly Noctua comes
Noctua comes Hübner, 1813. Leverbrunt bandfly. Kännetecken: Vingbredd 35-50 mm. Framvingarna starkt variabla ljusare eller mörkare rödbruna, grå, brun eller rödgrå med dubbla, oftast otydliga tvärlinjer. Ring och njurfläckar ljuskantade. Bakvingar orangegula med ett brett, svart kantband. Liknande arter: Svår att skilja från storfläckigt bandfly, N. interposita eller kantfläckat bandfly, N. orbona men de båda sistnämnda har en svart fläck på framvingarnas framkant. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Från mitten av juli till september. Förekomst: Finns i öppna landskap i lövskogstrakter. Biologi: Larven övervintrar. Den lever på diverse örter. Längd som fullvuxen c:a 40-50 mm. Förpuppning i en kokong i marken. Näringsväxter: Betula, Calluna, Crataegus, Rumex m.fl. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Synonym Noctua orbona sensu auct.
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 25 april 2021