Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Noctua

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rödbrunt bandfly Noctua interjecta
Noctua interjecta Hübner, 1803. Rödbrunt bandfly förekommer sällsynt från Sk till Vg. Vingbredd 31-34 mm. Larven lever på diverse gräs, örter och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/noctua_interjecta.html
Latest update: 29 maj 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson