Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Noctua

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rödbrunt bandfly Noctua interjecta Rödbrunt bandfly Noctua interjecta
Noctua interjecta Hübner, 1803. Rödbrunt bandfly förekommer sällsynt från Skåne till Södermanland. Vingbredd 31-34 mm. Larven lever på diverse gräs, örter och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 23 maj 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson