Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Noctua

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gråviolett bandfly Noctua janthina Gråviolett bandfly Noctua janthina Gråviolett bandfly Noctua janthina Gråviolett bandfly Noctua janthe
Noctua janthina (Denis & Schiffermüller, 1775). Gråviolett bandfly. Kännetecken: Vingbredd 36-44 mm. Framvingarna olivbruna, längs framkanten och utanför yttre tvärlinjen violettgrå. Bakvingar orangegula med ett brett, svart kantband. Liknande arter: Svår att skilja från brunviolett bandfly, N. janthe men sistnämnda har ett smalare kantband på bakvingarna samt på undersidan går kantbandet inte ända utan lämnar en smal orangegul bård. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Från slutet av juli till augusti. Förekomst: Finns i lövskogstrakter. Biologi: Larven övervintrar. Den lever på diverse örter. Längd som fullvuxen c:a 40 mm. Förpuppning i en kokong i marken. Näringsväxter: Arum, Crataegus, Hedera, Primula, Rubus, Rumex, Ulmus, Urtica, Viola m.fl. Utbredning: Arten förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden finns den i södra Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/noctua_janthina.html
Latest update: 1 juni 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson