Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Noctua

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större bandfly Noctua pronuba Större bandfly Noctua pronuba Större bandfly Noctua pronuba Större bandfly Noctua pronuba
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758). Större bandfly förekommer från Sk till Lu. Vingbredd 48-60 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/noctua_pronuba.html
Latest update: 25 april 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson