Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Tineinae
Niditinea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kattugglebomal Niditinea striolella
Niditinea striolella (Matsumura, 1931). Kattugglebomal. Kännetecken: Vingbredd 9-15 mm. Huvudhår gulaktiga. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna gråflammiga med svarta punkter. Bakvingar grå. Kan vara svår att skilja från Niditinea fuscella men huvudhåren är ljusare hos kattugglebomal. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-augusti. Förekomst: Finns i fågelbon ihåliga träd och liknande. Biologi: Den säckbärande larven är vitaktig med mörkbrunt huvud och livnär sig av diverse animaliska produkter. Larvföda: Kattugglebon, kajbon, rödstjärtbon men har även påträffats i bålgetingbon och mullvadsbon. Utbredning: Påträffad från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i östra Danmark, södra Norge och Finland.

Synonym Tinea piercella Bentinck, 1935
Welcome page of the World
Tineidae /en/svenska_fjarilar/niditinea_striolella.html
Latest update: 26 januari 2013
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson