Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Tineinae
Niditinea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kattugglebomal Niditinea striolella Kattugglebomal Niditinea striolella
Niditinea striolella (Matsumura, 1931). Kattugglebomal. Kännetecken: Vingbredd 9-15 mm. Huvudhår gulaktiga. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna gråflammiga med svarta punkter. Bakvingar grå. Kan vara svår att skilja från Niditinea fuscella men huvudhåren är ljusare hos kattugglebomal. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-augusti. Förekomst: Finns i fågelbon ihåliga träd och liknande. Biologi: Den säckbärande larven är vitaktig med mörkbrunt huvud och livnär sig av diverse animaliska produkter. Larvföda: Kattugglebon, kajbon, rödstjärtbon men har även påträffats i bålgetingbon och mullvadsbon. Utbredning: Påträffad från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i östra Danmark, södra Norge och Finland.

Synonym Tinea piercella Bentinck, 1935

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Tineidae Latest update: 6 december 2019