Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Tineinae
Niditinea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sparvbomal Niditinea fuscella Sparvbomal Niditinea fuscella Sparvbomal Niditinea fuscella
Niditinea fuscella (Linnaeus, 1758). Sparvbomal. Kännetecken: Vingbredd 11-17 mm. Huvudhår rostbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna gråflammiga med svarta punkter. Bakvingar grå. Kan vara svår att skilja från Niditinea striolella men huvudhåren är mörkare hos sparvbomal. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Maj-september. Förekomst: Finns inomhus i ladugårdar, hönshus, spannmålsmagasin o. dyl. utomhus i fågelbon ihåliga träd och liknande. Biologi: Den säckbärande larven är vitaktig med mörkbrunt huvud och livnär sig av diverse animaliska produkter. Larvföda: Fåglars bomaterial, fjädrar, döda djur, exkrementer, torra insekter, hår, växtmaterial, spannmål m m. Utbredning: Påträffad allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Tineidae Latest update: 10 augusti 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson