Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Tineinae
Niditinea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hästmyrebomal Niditinea truncicolella Hästmyrebomal Niditinea truncicolella
Niditinea truncicolella (Tengström, 1848). Hästmyrebomal. Kännetecken: Vingbredd 9-13 mm. Huvudhår gulbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna brunsvarta med strödda, ljusa fjäll. Bakvingar brungrå. Levnadssätt: Fjärilen ses nästan alltid i eller i anslutning till hästmyrebon. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i fågelbon ihåliga träd och liknande. Biologi: Livscykeln är inte fullständigt känd men larven livnär sig förmodligen av rester i hästmyrebon. Larvföda: Hästmyrebon. Utbredning: Påträffad i norra och mellersta Sverige. I övriga Norden finns den i norra Norge, norra och södra Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Tineidae Latest update: 12 juni 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson