Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Adelidae
Nematopogoninae
Nematopogon

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gulaktig antennmal Nematopogon schwarziellus Gulaktig antennmal Nematopogon schwarziellus Gulaktig antennmal Nematopogon schwarziellus Gulaktig antennmal Nematopogon schwarziellus
Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839. Gulaktig antennmal. Kännetecken: Vingbredd 15-17 mm. Huvudhår ljust ockragula. Antennerna hos hanen c:a 2 gånger längre än framvingen, hos honan 1,5 gånger längre än framvingen. Framvingarna är lergula. Bakvingar grå. Färgteckningen är ganska variabel och arten är därför svår att skilja från närstående. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Maj till mitten av juli. Förekomst: Finns i de flesta skogsmiljöer. Biologi: Larven lever på marken i en av bladbitar gjord säck av diverse växter. Näringsväxter: Diverse växter såsom Urtica, Ajuga, Alliaria, Glechoma. Utbredning: Är påträffad i hela landet från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.


Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Adelidae Latest update: 9 juni 2020