Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Adelidae
Nematopogoninae
Nematopogon

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Bronsantennmal Nematopogon pilellus Bronsantennmal Nematopogon pilellus
Nematopogon pilellus (Denis & Schiffermüller, 1775). Bronsantennmal. Kännetecken: Vingbredd 14-17 mm. Huvudhår ljust ockragula. Antennerna hos hanen c:a 3 gånger längre än framvingen, hos honan 2 gånger längre än framvingen. Framvingarna är hos hanen mörkt brungula oftast med ett svagt rutmönster. Hos honan är framvingarna ljusare lergula. Bakvingar grå. Färgteckningen är ganska variabel och arten är därför svår att skilja från närstående. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Maj till början av juli. Förekomst: Finns i de flesta skogsmiljöer. Biologi: Larven är okänd. Näringsväxt: Okänd. Utbredning: Är påträffad i nästan hela landet från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Adelidae /en/svenska_fjarilar/nematopogon_pilella.html
Latest update: 25 juni 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson