Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Adelidae
Nematopogoninae
Nematopogon

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sorgantennmal Nematopogon magnus Sorgantennmal Nematopogon magnus
Nematopogon magnus (Zeller, 1878). Sorgantennmal. Kännetecken: Vingbredd 15-19 mm. Huvudhår ljust ockragula. Antennerna hos hanen c:a 2,5 gånger längre än framvingen, hos honan 2 gånger längre än framvingen. Framvingarna är lergula med ett gråaktigt rutmönster. Bakvingar grå. Färgteckningen är ganska variabel och arten är därför svår att skilja från närstående. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Maj till mitten av juli. Förekomst: Finns i de flesta skogsmiljöer. Biologi: Larven är okänd. Näringsväxt: Okänd. Utbredning: Är påträffad i hela landet från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den på Bornholm i Danmark samt i Norge och i Finland.

Synonymer Nematopogon variella Brandt, 1937

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Adelidae /en/svenska_fjarilar/nematopogon_magna.html
Latest update: 25 juni 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson