Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Adelidae
Adelinae
Cauchas

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Bräsmeantennmal Cauchas rufimitrella Bräsmeantennmal Cauchas rufimitrella
Cauchas rufimitrella (Scopoli, 1763). Bräsmeantennmal. Kännetecken: Vingbredd 10-13 mm. Huvudhår svarta på sidorna, brunaktiga i mitten. Antennerna hos hanen c:a en halv gång längre än framvingen hos honan något längre än framvingen samt med vit spets. Framvingarna mörkt bronsbruna. Sällsynt hos vissa individer, finns i bakkanten utanför vingens mitt en gulvit fläck. Bakvingar mörkt bronsbruna med violett glans. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen och kan ses vilande på bräsmor. Flygtid: Maj-juni. Förekomst: Finns på fuktiga ängsmarker där det växer bäsmor. Biologi: Larven lever i en av bladbitar gjord säck på bräsma, först på blommor senare på växtens blad. Näringsväxt: Cardamine pratensis, C. amara. Utbredning: Är påträffad längs kusttrakter från Skåne till Ångermanland-Jämtland samt i Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.


Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Adelidae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/cauchas_rufimitrella.html
Latest update: 15 juni 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson