Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Adelidae
Nematopogoninae
Nematopogon

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Bokantennmal Nematopogon adansoniellus
Nematopogon adansoniellus (Zeller, 1878). Bokantennmal. Kännetecken: Vingbredd 17-20 mm. Huvudhår gulaktiga. Antennerna tydligt vit och brunringade, hos hanen c:a 2 gånger längre än framvingen, hos honan 1,5 gånger längre än framvingen. Framvingarna är lergula med ett gråaktigt rutmönster. Bakvingar grå. Färgteckningen är ganska variabel men arten skiljer sig från närstående genom sina ringade antenner. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Maj-juni. Förekomst: Finns i bokskogsmiljöer. Biologi: Larven lever på marken i en av bladbitar gjord säck av diverse växter. Näringsväxter: Diverse växter. Utbredning: Är påträffad på två lokaler i Skåne. I övriga Norden finns den i Danmark, men saknas i Norge och Finland.

Synonymer Nematopogon panzerellus Fabricius, 1794

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Adelidae /en/svenska_fjarilar/nematopogon_adansoniella.html
Latest update: 5 januari 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson