Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Nemapogoninae
Nemapogon

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gårdsvampmal Nemapogon variatellus Gårdsvampmal Nemapogon variatellus Gårdsvampmal Nemapogon variatellus
Nemapogon variatellus (Clemens, 1859). Gårdsvampmal. Kännetecken: Vingbredd 10-14 mm. Huvudhår vitaktiga. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna vitaktiga med ett antal svartbruna fläckar. Bakvingar gråbruna. Arten är variabel vad gäller färg och teckning och är svår att skilja från Nemapogon cloacellus och Nemapogon granellus. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-augusti. Förekomst: Finns i de flesta miljöer. Biologi: Larven lever i tickor, spannmål, torkad frukt och kött m m. Värdväxter: Piptoporus betulinus, Laetiporus sulphureus, Trametes versicolor, Polyporus squamosus. Utbredning: Påträffad allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i östra Danmark, södra Norge och södra Finland.


Synonym Nemapogon personellus Piece & Metcalfe, 1934

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Tineidae Latest update: 2 december 2019