Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Nemapogoninae
Nemapogon

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kaukasisk svampmal Nemapogon gerasimovi
Nemapogon gerasimovi Zagulajev, 1961. Kaukasisk svampmal. Kännetecken: Vingbredd 10-14 mm. Huvudhår vitaktiga. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna vitaktiga med ett antal svartbruna fläckar. Bakvingar gråbruna. Arten är variabel vad gäller färg och teckning och är svår att skilja från Nemapogon cloacellus och Nemapogon granellus. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-augusti. Förekomst: Finns i de flesta miljöer. Biologi: Larven lever i tickor, spannmål, torkad frukt och kött m m. Värdväxter: Piptoporus betulinus, Laetiporus sulphureus, Trametes versicolor, Polyporus squamosus. Utbredning: Påträffad i Danmark men saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Tineidae Latest update: 7 december 2019