Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Nemapogoninae
Nemapogon

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Styvskinnsmal Nemapogon gliriellus
Nemapogon gliriellus (Heyden, 1865). Styvskinnsmal. Kännetecken: Vingbredd 12-17 mm. Huvudhår vita. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna vitaktiga med brun teckning. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i skogsmiljöer med död ved. Biologi: Larven lever på tickor. Värdväxter: Stereum rugosum, S. hirsutum. Utbredning:.Hittills enbart påträffad i Småland, Långemåla 3 juli 2010 samt Bokehultet 2011. I övriga Norden saknas den.

Welcome page of the World
Tineidae Latest update: 30 oktober 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson