Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Nemapogoninae
Nemapogon

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Skatsvampmal Nemapogon picarellus Skatsvampmal Nemapogon picarellus Skatsvampmal Nemapogon picarellus
Nemapogon picarellus (Clerck, 1759). Skatsvampmal. Kännetecken: Vingbredd 11-18 mm. Huvudhår vitaktiga. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna vita med svart teckning. Bakvingar gråbruna. Liknar Nemapogon nigralbellus men skiljer sig på det obrutna svarta strecket som går från vingens bas till dess spets. Levnadssätt: Fjärilen flyger i skymningen samt om natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer. Biologi: Larven är vitaktig med brunt huvud och lever i tickor. Värdväxter: Piptoporus betulinus, Inonotus radiatus. Utbredning: Påträffad från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, sällsynt i Norge och allmänt i Finland.

Welcome page of the World
Tineidae Latest update: 15 juni 2023