Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Nemapogoninae
Nemapogon

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Korkmusslingsmal Nemapogon fungivorellus Korkmusslingsmal Nemapogon fungivorellus Korkmusslingsmal Nemapogon fungivorellus Korkmusslingsmal Nemapogon fungivorellus Korkmusslingsmal Nemapogon fungivorellus
Nemapogon fungivorellus (Benander, 1939). Korkmusslingsmal. Kännetecken: Vingbredd 11-15 mm. Huvudhår beige. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna vitaktiga med en kvadratisk, svart fläck på framkanten samt ett antal utspridda brunaktiga fläckar. Bakvingar gråbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten. Hanar tycks vara sällsynta, i samband med insamling av korkmussling vid riksmuseet kläcktes 1 hane och 15 honor. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer med ek. Biologi: Larven lever i tickor. Värdväxt: Daedalea quercina. Utbredning: Påträffad i kusttrakter från Skåne till Västmanland. I övriga Norden finns den i östra Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Tineidae Latest update: 16 april 2020