Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Nemapogoninae
Nemapogon

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svartvit svampmal Nemapogon nigralbellus Svartvit svampmal Nemapogon nigralbellus Svartvit svampmal Nemapogon nigralbellus
Nemapogon nigralbellus (Zeller, 1839). Sebrasvampmal. Kännetecken: Vingbredd 11-17 mm. Huvudhår vitaktiga. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna vita med svart teckning. Bakvingar gråbruna. Liknar Nemapogon picarellus men skiljer sig på att den saknar det obrutna svarta strecket som går från vingens bas till dess spets. Levnadssätt: Fjärilen flyger i skymningen samt om natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i naturskogar med lövskog samt parker med gott om trädtickor. Biologi: Larven lever i tickor och murken ved. Värdväxter: Piptoporus betulinus, Inonotus radiatus. Utbredning: Påträffad från Skåne till Ångermanland. I övriga Norden finns den sällsynt i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Tineidae Latest update: 20 augusti 2022