Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Nemapogoninae
Nemapogon

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Eksvampmal Nemapogon inconditellus
Nemapogon inconditellus (D. Lucas, 1956). Eksvampmal. Kännetecken: Vingbredd 12-17 mm. Huvudhår vita. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna vitaktiga med brun teckning. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i skogsmiljöer med död ved. Biologi: Larven lever på tickor. Värdväxt: Trametes versicolor. Utbredning: Hittills enbart påträffad i Skåne, Sandhammaren 17 juni 1954 samt på Gotska sandön 18 juni 2000. I övriga Norden finns den enbart i Danmark, saknas i Norge och Finland.


Synonym Nemapogon heydeni Petersen, 1957

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Tineidae Latest update: 30 april 2022