Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Nemapogoninae
Nemapogon

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mörk svampmal Nemapogon wolffiellus Mörk svampmal Nemapogon wolffiellus Mörk svampmal Nemapogon wolffiellus Mörk svampmal Nemapogon wolffiellus
Nemapogon koenigi Capuse, 1967. Mörk svampmal. Kännetecken: Vingbredd 10-15 mm. Huvudhår gulaktiga. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna mörkbruna med ett antal stora, svartbruna fläckar. Bakvingar gråbruna. Arten är variabel vad gäller färg och teckning och är svår att skilja från Nemapogon cloacellus, vedsvampmal. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i skogsmiljöer med död ved. Biologi: Larven är vit med rödbrunt huvud och lever på tickor och murken ved. Värdväxter: Piptoporus betulinus. Utbredning: Påträffad tämligen allmänt i större delen av landet. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

syn. Nemapogon wolffiella Karsholt & Nielsen, 1976

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Tineidae Latest update: 2 december 2019