Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Psychidae
Naryciinae
Naryciini
Narycia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Algsäckspinnare Narycia duplicella Algsäckspinnare Narycia duplicella
Narycia duplicella (Goeze, 1783). Algsäckspinnare. Kännetecken: Vingbredd 9-11 mm. Huvudhår svarta. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna svartbruna med spridda, vita fläckar. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på såväl dagen som natten. Flygtid: Juni. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer. Biologi: Den säckbärande larven lever på lavar och alger. Säckens längd 4-6 mm, klädd med sand och alger. Den har en tvåårig utveckling. Värdväxter: Lavar, alger. Utbredning: Påträffas sällsynt från Skåne till Värmland. I övriga Norden finns den i Danmark men saknas i Norge och Finland.


Synonym Tinea monilifera Geoffroy in Fourcroy, 1785
Algsäckspinnare Narycia duplicella
Säck av Algsäckspinnare Narycia duplicella.

Algsäckspinnare Narycia duplicella
(prep. 10124)

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Psychidae Latest update: 25 november 2022