Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Psychidae
Naryciinae
Naryciini
Diplodoma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dubbelsäckspinnare Diplodoma laichartingella Dubbelsäckspinnare Diplodoma laichartingella Dubbelsäckspinnare Diplodoma laichartingella Dubbelsäckspinnare Diplodoma laichartingella
Diplodoma laichartingella (Goeze, 1783). Dubbelsäckspinnare. Kännetecken: Vingbredd 10-15 mm. Huvudhår gulaktiga. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna mörkbruna med spridda, ljusgula fläckar. Bakvingar mörkt gråbruna. Honan har grågul analull. Levnadssätt: Fjärilen flyger på såväl dagen som natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i de flesta miljöer. Biologi: Den säckbärande larven lever på lavar och mossor men även på döda insekter i spindelnät. Säckens längd 10-13 mm, klädd med diverse material såsom växtdelar, småsten, insektsrester m m. Den har en tvåårig utveckling. Värdväxter: Lavar, alger, mossor. Utbredning: Påträffas sällsynt i nästan hela landet. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.


Synonymer Tinea herminata Geoffroy, 1785, Lampronia marginepunctella Stephens, 1835
Dubbelsäckspinnare Diplodoma laichartingella
Säck och hangenitalier av Dubbelsäckspinnare Diplodoma laichartingella. Dubbelsäckspinnare Diplodoma laichartingella
(prep. 4591)

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Psychidae Latest update: 2 december 2019