Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Psychidae
Naryciinae
Dahlicini
Dahlica

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kantsäckspinnare Dahlica triquetrella Kantsäckspinnare Dahlica triquetrella Kantsäckspinnare Dahlica triquetrella
Dahlica triquetrella (Hübner, 1813). Kantsäckspinnare. Kännetecken: Hanen saknas i Norden och honan är vinglös. Den har en kroppslängd på 3-4 mm. Huvud mörkbrunt, bakkropp brungul med gråaktig analull. Antenner cirka en femtedel av kroppslängden. Honans analull är gråaktig vilket skiljer den från Dahlica lichenella som har vit analull. Levnadssätt: Honan avlägsnar sig sällan långt från larvsäcken. Flygtid: April-maj. Förekomst: Finns i torra miljöer. Biologi: Den säckbärande larven lever på lavar och multnande växter samt bitar av larvhudömsningsrester. Säckens längd 6-9 mm, tydligt trekantig samt klädd med sand och mindre växtrester. Den har en ettårig utveckling. Värdväxter: Lavar, multnande växter. Utbredning: Påträffas allmänt från Skåne till Västerbotten. I övriga Norden finns den i Danmark och Finland men saknas i Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Psychidae Latest update: 12 oktober 2021