Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Mythimna

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vitstreckat gräsfly Mythimna litoralis Vitstreckat gräsfly Mythimna litoralis Vitstreckat gräsfly Mythimna litoralis
Mythimna litoralis (Curtis, 1827). Vitstreckat gräsfly förekommer sällsynt i Skåne, Blekinge och Halland. Vingbredd 33-41 mm. Larven lever på strandråg, förpuppning i en kokong bland rötter.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 17 juli 2021