Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Mythimna

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

L-tecknat gräsfly Mythimna l-album
Mythimna l-album (Linnaeus, 1767). L-tecknat gräsfly är en migrerande art som har tagits från Sk till Gä. Vingbredd 29-37 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/mythimna_l-album.html
Latest update: 9 februari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson