Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Mythimna

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tegelrött gräsfly Mythimna ferrago Tegelrött gräsfly Mythimna ferrago Tegelrött gräsfly Mythimna ferrago
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787). Tegelrött gräsfly förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 36-41 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong i marken.

Synonym Noctua lythargyria Esper, 1788

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 15 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson