Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Mythimna

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Saltängsgräsfly Mythimna favicolor
Mythimna favicolor (Barrett, 1896). Saltängsgräsfly är rapporterat från Danmark men det är ännu inte utrett om det är en förväxling med halmgult gräsfly, Mythimna pallens. Vingbredd 30-38 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 18 november 2015