Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Mythimna

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

(Saknar bild).
Mythimna favicolor (Barrett, 1896). Saltängsgräsfly är rapporterat från Danmark men det är ännu inte utrett om det är en förväxling med halmgult gräsfly, Mythimna pallens. Vingbredd 30-38 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/mythimna_favicolor.html
Latest update: 18 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson