Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Mythimna

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Halmgult gräsfly Mythimna pallens Halmgult gräsfly Mythimna pallens Halmgult gräsfly Mythimna pallens Halmgult gräsfly Mythimna pallens Halmgult gräsfly Mythimna pallens
Mythimna pallens (Linnaeus, 1758). Halmgult gräsfly förekommer allmänt från Skåne till Åsele lappmark. Vingbredd 30-38 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 1 augusti 2022