Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Mythimna

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brungult gräsfly Mythimna impura Brungult gräsfly Mythimna impura
Mythimna impura (Hübner, 1808). Brungult gräsfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 30-35 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/mythimna_impura.html
Latest update: 28 juli 2013
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson