Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Thalpophila

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Borstfly Thalpophila matura Borstfly Thalpophila matura Borstfly Thalpophila matura Borstfly Thalpophila matura
Thalpophila matura (Hufnagel, 1766). Borstfly förekommer allmänt från Sk till Vr. Vingbredd 35-42 mm. Larven lever på diverse gräsarter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 2 februari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson