Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Anomologinae
Monochroa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fjällängsdystermal Monochroa saltenella
Monochroa saltenella (Benander, 1928). Fjällängsdystermal. Kännetecken: Vingbredd 15-18 mm. Huvud ljusgrått med ett svart längsstreck. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar gråbruna med längsgående svarta streck. En bit in från vingspetsen finns en svart fläck inramad av vitt samt ett svart streck som löper ut mot spetsen. I vingbasens mitt löper ytterligare svarta streck. Bakvingar mörkt grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på natten som på dagen. Flygtid: Slutet av juni till juli. Förekomst: Finns på ängsmarker främst i fjälltrakter. Biologi: Larven förmodas leva på ängssyra. Näringsväxt: Rumex acetosa ?. Utbredning: Förekommer sällsynt från Dalarna till Lule lappmark. I övriga Norden finns den i Norge och Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 6 april 2020