Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Anomologinae
Monochroa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hästskräppedystermal Monochroa palustrella
Monochroa palustrellus (Douglas, 1850). Hästskräppedystermal. Kännetecken: Vingbredd 17-19 mm. Huvud ljusgrått med ett svart längsstreck. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar gulbruna med längsgående svarta streck. En bit in från vingspetsen finns en svart fläck inramad av vitt samt ett svart streck som löper ut till spetsen. I vingbasens mitt löper ytterligare svarta streck. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på natten som på dagen. Flygtid: Juli augusti. Förekomst: Finns på ruderatmarker. Biologi: Larven lever i rotstocken på främst krusskråppa. Näringsväxt: Rumex crispus. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Västerbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 6 april 2020