Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Anomologinae
Monochroa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svärdsliljemal Monochroa divisella
Monochroa divisella (Douglas, 1850). Svärdsliljemal. Kännetecken: Vingbredd 15-16 mm. Huvud och mellankropp ljust gulbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar gulbruna med ett par svagt tecknade svarta fläckar. Bakvingar ljust grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på natten som på dagen. Flygtid: Slutet av juni juli. Förekomst: Finns på marker med svärdslilja. Biologi: Larven gör stora fläckminor i bladen av svärdslilja. Näringsväxt: Iris pseudacorus. Utbredning: Förekommer sällsynt i Danmark. Saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 5 april 2020