Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Anomologinae
Monochroa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brun dystermal Monochroa simplicella
Monochroa simplicella (Lienig & Zeller, 1846). Brun dystermal. Kännetecken: Vingbredd 12-14 mm. Huvud och mellankropp ljust gulbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar gulbruna. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på natten som på dagen. Flygtid: Juni juli. Förekomst: Finns på sankmarker med tågväxter och halvgräs. Biologi: Larven lever på tåg och ull. Näringsväxt: Juncus, Eriophorum. Utbredning: Förekommer sällsynt i Finland. Saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 5 april 2020