Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Anomologinae
Monochroa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Älggräsdystermal Monochroa lutulentella Älggräsdystermal Monochroa lutulentella Älggräsdystermal Monochroa lutulentella
Monochroa lutulentella (Zeller, 1839). Älggräsdystermal. Kännetecken: Vingbredd 16-18 mm. Huvud och mellankropp gråbruna, bakkroppens första segment ockergula. Antenner drygt hälften av framvingelängden ibland försedda med fyra vita ringar utanför mitten. Framvingar gråbruna, ibland med svagt tecknade svarta fläckar. Bakvingar ljust grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på natten som på dagen. Flygtid: Slutet av maj till början av augusti. Förekomst: Finns på marker med älggräs. Biologi: Larven lever i roten av älgört. Förpuppning i stjälken. Näringsväxt: Filipendula ulmaria. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 5 april 2020