Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Anomologinae
Monochroa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Knappsävsdystermal Monochroa lucidella Knappsävsdystermal Monochroa lucidella Knappsävsdystermal Monochroa lucidella Knappsävsdystermal Monochroa lucidella
Monochroa lucidella (Stephens, 1834). Knappsävsdystermal. Kännetecken: Vingbredd 11-17 mm. Huvud och mellankropp ljust gråbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar spetsiga, ljust gråbruna, med långsmala ljusa fläckar samt en mörkbrun punkt en tredjedel från vingspetsen. Bakvingar ljust grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på natten som på dagen. Flygtid: Juli till början av augusti. Förekomst: Finns på marker med knappsäv. Biologi: Larven lever i strået av knappsäv. Förpuppning i stjälken. Näringsväxt: Filipendula ulmaria. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 9 april 2020