Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Anomologinae
Monochroa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kalkhällsdystermal Monochroa inflexella
Monochroa inflexella Svensson, 1992.Kalkhällsdystermal. Kännetecken: Vingbredd 9-14 mm. Huvud och mellankropp gråbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden samt försedda med fyra vita ringar utanför mitten. Framvingar gråbruna med två ljusa motfläckar c:a tre fjärdedelar från vingbasen. Vingens framkant har en svagt konkav insvängning. Bakvingar ljust grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på natten som på dagen. Flygtid: Slutet av juni till början av juli. Förekomst: Finns på kalkhaltiga hällmarker. Biologi: Larven är okänd. Näringsväxt: Okänd men förmodas leva på Filipendula vularis. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt på Öland och Gotland samt Uppland. Saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 4 april 2020