Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Mniotype

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brunt ängsfly Mniotype adusta Brunt ängsfly Mniotype adusta
Mniotype adusta (Esper, 1790). Brunt ängsfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 35-48 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 4 januari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson