Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Blepharita

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Bergängsfly Blepharita amica Bergängsfly Blepharita amica
Blepharita amica (Treitschke, 1825). Bergängsfly. Kännetecken: Vingbredd 39-45 mm. Framvingarna med spets och svagt vågiga fransar, gråaktigt mörkt rödbruna med gulaktigt fyllda tvärlinjer. Ring-och njurfläck ljusa. Bakvingar gråbruna. Hanen har cilierade antenner. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten. Flygtid: Från slutet av augusti till september. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer vid kusttrakter. Biologi: Larven lever på diverse lövträd och örter. Näringsväxter: Aconitum septentrionale, Taraxacum, Prunus padus, Heracleum, Lactuca, Lupinus m.fl. Utbredning: Bergängsfly togs ny för landet 1984 i Up och har nu även tagits i Bl och på Öl, Go. I övriga Norden finns den i Danmark och södra Finland men saknas i Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 4 januari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson