Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Mmniotype

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brunviolett ängsfly Blepharita satura Brunviolett ängsfly Blepharita satura Brunviolett ängsfly Blepharita satura Brunviolett ängsfly Blepharita satura
Mniotype satura (Denis & Schiffermüller, 1775). Brunviolett ängsfly förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 40-52 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 15 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson