Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Micropterigidae

Lövskogskäkmal Micropterix tunbergella
Micropterix tunbergella (Fabricius, 1787) lövskogskärrmal
Starrkäkmal Micropterix mansuetella
Micropterix mansuetella Zeller, 1844 starrkäkmal
Dubbelkäkmal Micropterix aruncella
Micropterix aruncella (Scopoli, 1763) dubbelkäkmal
Purpurkäkmal Micropterix schaefferi
Micropterix schaefferi Heath, 1975 purpurkäkmal
Purpurkäkmal Micropterix osthelderi
Micropterix osthelderi Heath, 1975 bokskogskäkmal
Barrskogskäkmal Micropterix aureatella
Micropterix aureatella (Scopoli, 1763) barrskogskäkmal
Kärrkäkmal Micropterix calthella
Micropterix calthella (Linnaeus, 1761) kärrkäkmal
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/micropterigidae_bilder.html
Latest update: 29 augusti 2013
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson