Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Micropterigidae
Micropterix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kärrkäkmal Micropterix calthella Kärrkäkmal Micropterix calthella Kärrkäkmal Micropterix calthella Kärrkäkmal Micropterix calthella
Micropterix calthella (Linnaeus, 1761). Kärrkäkmal. Kännetecken: Vingbredd 7-10 mm. Huvud gult hos hanen brungult hos honan. Framvingarna mörkt guldglänsande med purpurglänsande bas. Bakvingar brunaktiga. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Från slutet av april till början av juli. Förekomst: Ses vanligen i fuktig skogsmark ofta i blomkorgar hos gula blommor. Biologi: Larven lever på levermossor. Utbredning: Är påträffad från Skåne till Jämtland samt isolerade fynd i Lappland. I övrigt Danmark, sydöstra Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Micropterigidae Latest update: 11 november 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson