Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Micropterigidae
Micropterix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Barrskogskäkmal Micropterix aureatella Barrskogskäkmal Micropterix aureatella Barrskogskäkmal Micropterix aureatella Barrskogskäkmal Micropterix aureatella Barrskogskäkmal Micropterix aureatella
Micropterix aureatella (Scopoli, 1763). Barrskogskäkmal. Kännetecken: Vingbredd 8-11 mm. Huvud mörkt rostgult. Framvingarna metalliskt bronsfärgade med två gyllengula tvärband samt en gylengul fläck i närheten av vingspetsen. Bakvingar bronsaktigt brunaktiga med svagt purpurskimmer. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen men kan ses svärmande sent på eftermiddagen. Flygtid: Fjärilen ses från maj till juli. Förekomst: Är allmän i fuktiga barrskogar. Biologi: Larv okänd. Utbredning: Är påträffad i hela landet förutom Gotland. I övrigt Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Micropterigidae Latest update: 10 november 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson