Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Mesoligia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tvåfärgat ängsfly Mesoligia furuncula Tvåfärgat ängsfly Mesoligia furuncula
Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermüller, 1775). Tvåfärgat ängsfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Me. Vingbredd 22-24 mm. Larven lever i stjälk och rötter på diverse gräs, förpuppning i stjälken.
Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/mesoligia_furuncula.html
Latest update: 9 februari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson