Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Oligia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hundäxingsängsfly Oligia strigilis Hundäxingsängsfly Oligia strigilis Hundäxingsängsfly Oligia strigilis
Oligia strigilis (Linnaeus, 1758). Hundäxingsängsfly förekommer allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 25-28 mm. Larven lever i stjälk och rotstock på gräs, förpuppning i stjälken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 9 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson