Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Oligia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hundäxingsängsfly Oligia strigilis Hundäxingsängsfly Oligia strigilis
Oligia strigilis (Linnaeus, 1758). Hundäxingsängsfly förekommer allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 25-28 mm. Larven lever i stjälk och rotstock på gräs, förpuppning i stjälken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/oligia_strigilis.html
Latest update: 20 augusti 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson