Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Litoligia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Strandängsfly Mesoligia literosa Strandängsfly Mesoligia literosa
Litoligia literosa (Haworth, 1809). Strandängsfly förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. Vingbredd 23-28 mm. Larven lever i stjälk och rötter på diverse gräs, förpuppning i en kokong i marken.
Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 22 maj 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson