Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Mesapamea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mindre vitaxfly Mesapamea didyma Mindre vitaxfly Mesapamea didyma
Mesapamea didyma (Esper, 1788). Mindre vitaxfly. Kännetecken: Vingbredd 27-32 mm. Framvingarna ljusare eller mörkare ockragula med rödaktig ton. Bakvingar brungrå. Liknande arter: Svår att skilja från större vitaxfly, M. secalis men sistnämnda är ibland något större. Säkrast är dock genitalundersökning. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli - augusti. Förekomst: Finns i lövskogstrakter. Biologi: Larven lever övervintrande från september till juni i stjälk och rötter på diverse gräs. Längd som fullvuxen c:a 25-30 mm. Förpuppning i en kokong i marken. Näringsväxter: Festuca, Deschampsia, Dactylis, Holcus m.fl. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Synonym Mesapamea secalella Remm, 1983

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 2 januari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson